Informuojame, kad skelbiame informaciją apie 2017 metais Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas pagal geografinę lauko padėtį savivaldybėje adresu:
http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d77408c946b7418bad3e7e8c0ceb2683

Šią informaciją taip pat galite peržiūrėti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės http://www.vic.lt/ meniu juostoje paspaudę „Paslaugos->E.paslaugos->Žemėlapiai“ ir „Informacija apie 2017 metais Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas“ (1 pav.).

Šioje žemėlapių serijoje pateikiama informacija apie geografiškai atrinkus 2017 metais nuo balandžio 10 d. iki liepos 3 d. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus savivaldybių teritorijose ir apima populiariausias deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlių grupes (2 pav.)

Informaciją apie 2017 metais Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas