Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-763 nauja redakcija išdėstytos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės, kurios taikomos nuo 2018 m. teikiamoms paraiškoms.

Su taisyklėmis galite susipažinti paspaudę nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c41f83a0d50211e7910a89ac20768b0f

Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo