Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paruoštomis tiesioginių išmokų įsipareigojimų įgyvendinimo 2018 m. gairėmis, kuriose išdėstytos aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus: http://zum.lrv.lt/uploads/zum/documents/files/LT_versija/Svarbu/Tiesiog_ism_isipareigoj_igyvend_gaires_2018.pdf.

Jeigu kiltų klausimų, kreipkitės į Žemės ūkio ministeriją.

Aktualiausios naujovės, svarbiausi įsipareigojimai, terminai bei datos siekiant sėkmingai įgyvendinti tiesioginių išmokų reikalavimus