VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 2018 m. kovo 12 d. organizavo nuotolinį seminarą, skirtą 2018 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimo organizavimui.
Seminare dalyvavo ir pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovai.
Su seminaro metu skaitytais pranešimais galite susipažinti paspaudę nuorodas:
1) „Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo naujovės 2018 m.“ , Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=g5he8NQko-c
2) „Europos Sąjungos parama nuo liūčių nukentėjusiems ūkininkams. Paramos administravimas“, Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=bqdxYTi9mi8
3) „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimas“, Žemės ūkio ministerijos Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=EkRydY0Zk3A
4) „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimas“, Žemės ūkio ministerijos Kompensacijų ir investicijų skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=6voW-prns9M
5) „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimas“, Žemės ūkio ministerijos Kompensacijų ir investicijų skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=A5oeYDVwsGM
6) „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimas“, Žemės ūkio ministerijos Kompensacijų ir investicijų skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=XFz1lD_xzLs
7) „Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomą ir naudojimą patvirtinantys dokumentai“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės administravimo skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=9sZjobTEyc8
8) „Su plotu susijusių priemonių 2018 m. aktualijos“, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Metodikų rengimo ir koordinavimo skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=PAiShdM6CIQ
9) „Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenų įvedimo į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą naujovės“, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Geografinių informacinių sistemų skyrius
Vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=YHNJP7JKW7g

2018-03-20 Aktuali informacija žemdirbiams, kurie 2018 metais teiks paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas