Informuojame, kad 2018 m. kovo 23–26 d. bus atliekami Žemės ūkio ir kaimo verslo ir Ūkininkų ūkių registrų techniniai darbai. Šiuo laikotarpiu registrų tvarkytojai negalės atlikti jokių veiksmų šiuose registruose, todėl prašome ūkininkų šiomis dienomis nesikreipti į seniūnijas ar savivaldybių administracijas dėl ūkininkų ūkių ar žemės ūkio valdų įregistravimo, išregistravimo ar duomenų atnaujinimo. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras tuo laikotarpiu negalės išduoti pažymų ar kitos informacijos, kaupiamos šiuose registruose.

Registrai vėl pradės veikti nuo 2018 m. kovo 27 d. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Dėl Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro veikimo