Informuojame, kad 2018 m. kovo 27 d. pradėjo veikti Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalas (toliau – VŪRAP).
Žemės ūkio veiklos subjektas savarankiškai galės prisijungti prie VŪRAP per Elektroninius valdžios vartus, pasinaudojęs Lietuvos Respublikos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu.

Prisijungti prie paslaugos Elektroninių valdžios vartų portale galima adresu: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/78420/26060?searchId=22686aa0-8998-44c9-bc90-3f1cb33e1fc5.
Paslaugos pavadinimas: Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra.
Paslaugos paieškos portale raktiniai žodžiai: žemės ūkio valda, ūkininko ūkis. Paslauga nemokama.
Prisijungę prie VŪRAP asmenys galės teikti elektroninius prašymus įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio valdą ir (arba) ūkininko ūkį arba atnaujinti jų duomenis. Prireikus galima bus pridėti pateiktus duomenis patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas. Registrų tvarkytojų specialistai atliks pateiktų duomenų patikrą. Nenustačius neatitikimų, žemės ūkio valda ar ūkininko ūkis bus įregistruotas arba išregistruotas, arba jų duomenys atnaujinti. Pareiškėjas el. būdu bus informuojamas apie suteiktą paslaugą arba atsisakymą ją suteikti.
Žemės ūkio valdos valdytojas ar ūkininkas galės peržiūrėti savo įregistruotos žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenis.
Prisijungus portale naudotojui bus pateikta atmintinė su išsamesne informacija.

2018-03-27 Dėl Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo