Primename, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Nuostatai), reikalavimus žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Nustačius, kad valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, inicijuojamas jos išregistravimas. Jeigu iki metų pabaigos valdos valdytojas neatnaujina duomenų, valda išregistruojama.
Vadovaudamasis Nuostatų 31 punktu, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras inicijavo išregistravimą valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.
Jeigu šių valdų duomenys nebus atnaujinti, 2018 m. gruodžio 31 d. valdos bus išregistruotos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Atskiri pranešimai apie valdos išregistravimą valdos valdytojams nebus siunčiami.
Atnaujinti valdos duomenis galima:
– seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras;
– VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus laisvos formos prašymą nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti.
Siūlome laikytis nustatytų reikalavimų ir atnaujinti valdų duomenis kiekvienais metais.

Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimas