Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 3D-836 „Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo“ patvirtino 2018 metų išmokų dydžius už ūkinius gyvūnus. 2018 m. lapkričio 23–26 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras perdavė paramos gavėjų duomenis paramai išmokėti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Nacionalinės paramos administravimo informacinę sistemą.
Į pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiąją išmoką už bulius šiais metais pretenduoja 17 555 ūkinių gyvūnų laikytojai už 43 292 bulius, į atsietąją papildomą nacionalinę tiesioginę išmoką už karves žindenes ir telyčias – 9 619 ūkinių gyvūnų laikytojų už 30 078 karves žindenes ir telyčias, o į pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už ėriavedes – 1 371 ūkinių gyvūnų laikytojas už 45 060 ėriavedžių. Bendra paramos suma (šioms trims išmokų rūšims) siekia 12,6 mln. Eur.
Detalesnė informacija čia.

2018-12-03 Patvirtinti 2018 metų išmokų už ūkinius gyvūnus dydžiai