Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 4 d. patvirtintas Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafikas, kuriame nustatyta, kad paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ paraiškos priimamos nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. vasario 28 d.

Atkreipiame dėmesį, kad su 2017 m. gruodžio 29 d. pakeistomis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti paspaudę nuorodą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c0c872a0ec6a11e78a1adea6fe72f3c5

Informuojame, kad įbraižyti numatomus sutvarkyti laukus, patenkančius į meldinių nendrinukių buveinių teritorijas ir išspausdinti jų žemėlapių fragmentus galite paspaudę nuorodą: http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e85292b7b56f4dea89f4c1cac33d4299 arba VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės http://www.vic.lt/ meniu juostoje paspaudę piktogramą „Žemėlapiai“ ir „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui duomenis,*shp formatu perduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, o spausdintus žemėlapio fragmentus perduoti turi patys pareiškėjai.

 

 

 

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas