Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 metų sausio–vasario mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–vasario mėn. supirko 193,11 tūkst. t pieno. Daugiau skaityti čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų du mėnesius