Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 metų sausio–vasario mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–vasario mėn. supirko 193,11 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,37 proc., arba 0,71 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. vasario mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,3 proc., arba 1,15 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2019 m. vasario mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 18 623 pieno gamintojų buvo supirkta 193,11 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–vasario mėn. – 192,40 tūkst. t. vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–vasario mėn. – 191,39 tūkst. t. vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno).

 Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. vasario mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 239,5 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. vasario mėn., buvo 2,4 proc. didesnė.

2019 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (SP6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (SP7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (PI)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (PI6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (SP7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (PI10), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. vasario mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje sudarė 306,4 Eur ir, palyginti su 2018 m. vasario mėn., buvo 4,3 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2019 m. vasario mėnesį, palyginti su š. m. sausio mėn., padidėjo 0,1 proc. Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. ir sudarė 316,6Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis: ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse 2019 m. vasario mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 350,8 Eur/t, palyginus su 2018 m. vasario mėn., buvo 1,9 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 303,8 Eur/t, palyginus su 2018 m. vasario mėn., buvo 7,8 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Estijoje siekė 310,0 Eur/t, palyginus su 2018 m. vasario mėn., buvo 2,5 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lenkijoje siekė 322,2 Eur/t, palyginus su 2018 m. vasario mėn., buvo 2,2 proc. mažesnė.

2019 m. vasario mėn. pieno supirkimo kainos  ES-28, Eur/t

Šaltinis: Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, per 2019 m. sausio–vasario mėnesius penkios didžiausios supirkimo įmonės – AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“, ŽŪK „Pienas LT“ ir „Marijampolės pieno konservai“ – supirko 133,98 tūkst. t pieno, arba 69,4 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų superkamo pieno. Palyginus su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 5,69 tūkst. t, arba 4,4 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 59,12 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu per 2018 m. sausio–vasario mėnesius, sumažėjo 4,98 tūkst. t, arba 7,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. vasario mėn. 28 d. duomenimis, jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis pieno gamintojų struktūroje sudaro 7,6 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,2 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius yra nuo 41 iki 60 metų. Nemaža dalis pieno – 33,5 proc. – superkama iš įmonių. Pieno gamintojų, kurių amžius viršija 60 metų, dalis pieno pardavimų struktūroje sudaro 16,8 proc. Daugiausiai karvių – 48,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 20,1 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., telaiko 9,2 proc. karvių. Gana didelė dalis karvių – 22,5 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekio pasiskirstymas pagal pieno gamintojų kategorijas

 2019 m. vasario mėn., proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–vasario mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 0,4 proc., gamintojų skaičius sumažėjo 11,2 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–vasario mėn. sumažėjo 5,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 7,2 proc. Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai padidėjo 1,9 proc. – nuo 156,32 tūkst. t (2018 m. sausio–vasario mėn.) iki 159,31 tūkst. t (2019 m. sausio–vasario mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2019 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 255,42 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,8 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 227,32  tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis sausio–vasario mėn. (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 26 1 580 1 291
Alytaus m. sav. 1 1 4
Alytaus r. sav. 968 4 057 5 637
Anykščių r. sav. 373 3 232 4 134
Birštono sav. 27 92 171
Biržų r. sav. 610 4 818 6 362
Druskininkų sav. 53 84 175
Elektrėnų sav. 51 113 262
Ignalinos r. sav. 73 766 1 034
Jonavos r. sav. 45 2 586 2 139
Joniškio r. sav. 66 2 276 2 886
Jurbarko r. sav. 728 4 147 6 587
Kaišiadorių r. sav. 195 633 1 243
Kalvarijos sav. 322 3 387 3 695
Kauno m. sav. 3 6 12
Kauno r. sav. 110 5 203 4 227
Kazlų Rūdos sav. 129 1 629 1 675
Kelmės r. sav. 1 180 5 643 9 237
Klaipėdos r. sav. 155 2 710 3 191
Kretingos r. sav. 201 2 453 2 834
Kupiškio r. sav. 474 2 918 4 071
Kėdainių r. sav. 215 7 746 6 564
Lazdijų r. sav. 721 2 990 3 963
Marijampolės r. 359 6 383 5 570
Mažeikių r. sav. 269 2 680 3 804
Molėtų r. sav. 304 980 1 617
Pagėgių sav. 348 5 520 6 972
Pakruojo r. sav. 59 9 199 7 517
Panevėžio m. sav. 2 1 2
Panevėžio r. sav. 192 9 030 8 083
Pasvalio r. sav. 265 10 575 8 736
Plungės r. sav. 430 6 104 6 937
Prienų r. sav. 523 2 796 4 099
Radviliškio r. sav. 383 7 031 7 022
Raseinių r. sav. 886 5 309 8 182
Rietavo sav. 210 2 108 2 716
Rokiškio r. sav. 310 2 534 3 214
Skuodo r. sav. 605 7 513 8 795
Tauragės r. sav. 789 5 791 8 228
Telšių r. sav. 672 6 751 8 549
Trakų r. sav. 79 239 396
Ukmergės r. sav. 271 1 399 2 155
Utenos r. sav. 243 2 424 3 057
Varėnos r. sav. 126 293 508
Vilkaviškio r. sav. 934 4 128 6 062
Vilniaus r. sav. 45 299 399
Zarasų r. sav. 169 743 1 268
Šakių r. sav. 518 12 208 10 229
Šalčininkų r. sav. 241 785 1 155
Šiaulių r. sav. 177 4 974 4 656
Šilalės r. sav. 1 392 9 407 14 110
Šilutės r. sav. 863 5 693 10 308
Širvintų r. sav. 188 478 850
Švenčionių r. sav. 43 667 729
Iš viso 18 623 193 113 227 319

<< atgal