Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–spalio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–spalio mėn. iš 20 147 pieno gamintojų supirko 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–spalio mėn. – 1 153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–spalio mėn. – 1187,93 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,4 proc., arba 15,59 tūkst. t. 2019 m. spalio mėn., palyginus su 2018 m. spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 3,6 proc., arba 4,13 tūkst. t. Per 2019 m. spalio mėn. buvo supirkta 110,57 tūkst. t pieno. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų dešimt mėnesių