Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–spalio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–spalio mėn. iš 20 147 pieno gamintojų supirko 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–spalio mėn. – 1 153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–spalio mėn. – 1187,93 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,4 proc., arba 15,59 tūkst. t. 2019 m. spalio mėn., palyginus su 2018 m. spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 3,6 proc., arba 4,13 tūkst. t. Per 2019 m. spalio mėn. buvo supirkta 110,57 tūkst. t pieno.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. spalio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su š. m. rugpjūčio mėn., padidėjo 2,2 proc. ir sudarė 226,1 Eur/t. Palyginus su 2018 m. spalio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 2,9 proc. mažesnė.

2019 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. spalio mėn. vidutinė natūralaus (4,37 proc. riebumo ir 3,47 proc. baltymingumo) žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 6,7 proc. ir siekė 293,5 Eur, bet, palyginti su 2018 m. spalio mėn., ji buvo 4,6 proc. mažesnė. Nuo 2018 m. spalio mėn. iki 2019 m. spalio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. – 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2019 m. spalio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 343,7 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. spalio mėn., buvo 4,1 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 293,4 Eur/t, Lenkijoje – 309,0 Eur/t ir Estijoje – 303,0 Eur/t, ir, palyginti su 2018 m. spalio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 2,2 Lenkijoje 5,1 proc. sumažėjo, Estijoje sumažėjo 4,7 proc.

2019 m. spalio mėn. pieno supirkimo kainos ES-28, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. sausio–spalio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 897,03 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 78,9 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno.

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 8,04 tūkst. t, arba 0,9 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 240,40 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio–spalio mėn., sumažėjo 7,56 tūkst. t, arba 3,0 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. lapkričio 1 d. duomenimis, beveik trečdalis pieno – 29,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 8,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 44,8 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,5 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 48,8 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 19,0 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,7 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 22,5 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2019 m. spalio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–spalio mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,4 proc., tačiau karvių skaičius sumažėjo 5,2 proc., o gamintojų skaičius sumažėjo 11,3 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–spalio mėn. sumažėjo 9,6 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,7 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,8 proc. – nuo 879,48 tūkst. t (2018 m. sausio–spalio) iki 886,32 tūkst. t (2019 m. sausio–spalio).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2019 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 244,36 tūkst. pieninių veislių karvių – 6,0 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 20,15 tūkst. gamintojų, kurie laiko 228,89 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2019 m. sausio–spalio mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 27 8 507,29 1 300
Alytaus r. sav. 1 097 26 859,32 5 758
Anykščių r. sav. 394 18 904,50 4 150
Birštono sav. 30 603,07 172
Biržų r. sav. 635 28 043,36 6 323
Druskininkų sav. 64 588,21 188
Elektrėnų sav. 59 905,17 267
Ignalinos r. sav. 80 4 365,49 1 155
Jonavos r. sav. 50 13 313,53 2 169
Joniškio r. sav. 72 11 663,24 2 980
Jurbarko r. sav. 776 27 101,02 6 584
Kaišiadorių r. sav. 222 4 334,67 1 279
Kalvarijos sav. 341 19 715,60 3 699
Kauno m. sav. 1 20,18 9
Kauno r. sav. 115 27 055,90 4 211
Kazlų Rūdos sav. 137 9 094,07 1 645
Kelmės r. sav. 1 264 40 658,82 9 405
Klaipėdos r. sav. 170 15 407,15 3 303
Kretingos r. sav. 210 13 633,75 2 756
Kupiškio r. sav. 501 17 622,00 3 988
Kėdainių r. sav. 222 39 772,83 6 430
Lazdijų r. sav. 830 16 008,05 4 070
Marijampolės r. 387 35 021,59 5 958
Mažeikių r. sav. 290 16 622,10 3 829
Molėtų r. sav. 321 6 331,09 1 613
Pagėgių sav. 376 35 899,22 7 096
Pakruojo r. sav. 63 50 286,74 7 599
Panevėžio r. sav. 207 45 497,71 7 940
Pasvalio r. sav. 280 54 291,68 8 768
Plungės r. sav. 450 35 661,74 6 957
Prienų r. sav. 585 16 435,94 4 102
Radviliškio r. sav. 405 35 755,93 6 777
Raseinių r. sav. 986 34 636,85 8 133
Rietavo sav. 227 13 327,49 2 704
Rokiškio r. sav. 333 14 021,08 3 184
Skuodo r. sav. 630 43 716,92 8 827
Tauragės r. sav. 852 39 064,02 8 365
Telšių r. sav. 722 42 803,50 8 722
Trakų r. sav. 87 1 490,95 409
Ukmergės r. sav. 297 9 568,65 2 207
Utenos r. sav. 251 14 766,50 3 141
Varėnos r. sav. 145 1 862,46 536
Vilkaviškio r. sav. 986 25 268,35 6 000
Vilniaus r. sav. 54 1 754,49 412
Zarasų r. sav. 184 4 933,48 1 203
Šakių r. sav. 545 65 751,49 10 254
Šalčininkų r. sav. 298 4 411,15 1 151
Šiaulių r. sav. 194 26 157,50 4 669
Šilalės r. sav. 1 512 66 376,92 14 385
Šilutės r. sav. 922 44 986,45 10 526
Širvintų r. sav. 206 2 928,36 832
Švenčionių r. sav. 55 3 624,49 754
Iš viso 20 147 1 137 432,07 228 894