Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–lapkričio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–lapkričio mėn. iš 20 189 pieno gamintojų supirko 1 236,20 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 252,75 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–lapkričio mėn. – 1289,84 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–lapkričio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,3 proc., arba 16,54 tūkst. t. 2019 m. lapkričio mėn., palyginus su 2018 m. lapkričio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,0 proc., arba 0,95 tūkst. t. Per 2019 m. lapkričio mėn. buvo supirkta 98,76 tūkst. t pieno. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų vienuolika mėnesių