Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–lapkričio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–lapkričio mėn. iš 20 189 pieno gamintojų supirko 1 236,20 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 252,75 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–lapkričio mėn. – 1289,84 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–lapkričio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,3 proc., arba 16,54 tūkst. t. 2019 m. lapkričio mėn., palyginus su 2018 m. lapkričio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,0 proc., arba 0,95 tūkst. t. Per 2019 m. lapkričio mėn. buvo supirkta 98,76 tūkst. t pieno.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. lapkričio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su š. m. spalio mėn., padidėjo 3,2 proc. ir sudarė 233,4 Eur/t. Palyginus su 2018 m. lapkričio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 2,7 proc. mažesnė.

2019 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. lapkričio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. lapkričio mėn. vidutinė natūralaus (4,37 proc. riebumo ir 3,45 proc. baltymingumo) žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su spalio mėn., padidėjo 2,9 proc. ir siekė 301,9 Eur, bet, palyginti su 2018 m. lapkričio mėn., ji buvo 4,5 proc. mažesnė. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. – 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2019 m. lapkričio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 350,2 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. lapkričio mėn., buvo 2,9 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 291,1 Eur/t, Lenkijoje – 318,8 Eur/t, Estijoje – 305,0 Eur/t, ir, palyginus su 2018 m. lapkričio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 1,8 proc., Lenkijoje – 3,0 proc., Estijoje – 5,5 proc.

2019 m. lapkričio mėn. pieno supirkimo kainos ES-28, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. sausio–lapkričio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 975,66 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 78,9 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno.

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 8,95 tūkst. t, arba 0,9 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 260,54 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio–lapkričio mėn., sumažėjo 7,60 tūkst. t, arba 2,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. lapkričio 1 d. duomenimis, beveik trečdalis pieno – 29,5 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 8,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 44,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,4 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 48,8 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 18,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,7 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 22,6 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2019 m. lapkričio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–lapkričio mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,3 proc., tačiau karvių skaičius sumažėjo 5,1 proc., o gamintojų skaičius sumažėjo 11,4 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–lapkričio mėn. sumažėjo 8,7 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,7 proc. – nuo 954,7 tūkst. t (2018 m. sausio–lapkričio) iki 960,93 tūkst. t (2019 m. sausio–lapkričio).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2019 m. gruodžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 242,14 tūkst. pieninių veislių karvių – 6,3 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 20,19 tūkst. gamintojų, kurie laiko 228,38 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2019 m. sausio–lapkričio mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 27 9 301 1 300
Alytaus r. sav. 1 101 29 078 5 747
Anykščių r. sav. 395 20 544 4 126
Birštono sav. 30 650 171
Biržų r. sav. 636 30 528 6 302
Druskininkų sav. 64 636 187
Elektrėnų sav. 59 961 266
Ignalinos r. sav. 80 4 708 1 154
Jonavos r. sav. 50 14 503 2 168
Joniškio r. sav. 72 12 858 2 986
Jurbarko r. sav. 776 29 236 6 551
Kaišiadorių r. sav. 222 4 650 1 273
Kalvarijos sav. 341 21 461 3 696
Kauno m. sav. 1 21 9
Kauno r. sav. 115 29 602 4 203
Kazlų Rūdos sav. 139 10 003 1 645
Kelmės r. sav. 1 266 43 848 9 372
Klaipėdos r. sav. 170 16 718 3 300
Kretingos r. sav. 211 14 721 2 744
Kupiškio r. sav. 502 19 065 3 966
Kėdainių r. sav. 222 43 311 6 412
Lazdijų r. sav. 832 17 185 4 064
Marijampolės r. 389 38 289 5 954
Mažeikių r. sav. 290 18 041 3 815
Molėtų r. sav. 321 6 859 1 608
Pagėgių sav. 376 39 031 7 082
Pakruojo r. sav. 63 55 101 7 598
Panevėžio r. sav. 207 49 513 7 902
Pasvalio r. sav. 283 59 446 8 773
Plungės r. sav. 450 38 706 6 943
Prienų r. sav. 585 17 744 4 078
Radviliškio r. sav. 406 38 989 6 780
Raseinių r. sav. 988 37 445 8 106
Rietavo sav. 227 14 476 2 700
Rokiškio r. sav. 333 15 215 3 171
Skuodo r. sav. 630 47 557 8 804
Tauragės r. sav. 854 42 408 8 348
Telšių r. sav. 725 46 441 8 712
Trakų r. sav. 87 1 579 407
Ukmergės r. sav. 299 10 373 2 202
Utenos r. sav. 251 16 030 3 135
Varėnos r. sav. 145 1 999 534
Vilkaviškio r. sav. 988 27 351 5 980
Vilniaus r. sav. 54 1 904 413
Zarasų r. sav. 184 5 328 1 199
Šakių r. sav. 548 71 808 10 246
Šalčininkų r. sav. 299 4 726 1 140
Šiaulių r. sav. 194 28 666 4 662
Šilalės r. sav. 1 515 71 907 14 358
Šilutės r. sav. 925 48 610 10 504
Širvintų r. sav. 207 3 131 826
Švenčionių r. sav. 55 3 934 754
Iš viso 20 189 1 236 196 228 376