Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–gruodžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–gruodžio mėn. iš 20 245 pieno gamintojų supirko 1 339,59 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 355,99 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 395,22 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,2 proc., arba 16,38 tūkst. t. 2019 m. gruodžio mėn., palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,2 proc., arba 0,16 tūkst. t. Per 2019 m. gruodžio mėn. buvo supirkta 103,41 tūkst. t pieno. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų dvylika mėnesių