Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–gruodžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–gruodžio mėn. iš 20 245 pieno gamintojų supirko 1 339,59 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 355,99 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 395,22 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–gruodžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,2 proc., arba 16,38 tūkst. t. 2019 m. gruodžio mėn., palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,2 proc., arba 0,16 tūkst. t. Per 2019 m. gruodžio mėn. buvo supirkta 103,41 tūkst. t pieno.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. gruodžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su š. m. lapkričio mėn., padidėjo 2,1 proc. ir sudarė 238,3 Eur/t. Palyginus su 2018 m. gruodžio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,0 proc. mažesnė.

2019 m. gruodžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. gruodžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. gruodžio mėn. vidutinė natūralaus (4,33 proc. riebumo ir 3,44 proc. baltymingumo) žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su lapkričio mėn., padidėjo 1,3 proc. ir siekė 306,0 Eur, bet, palyginti su 2018 m. gruodžio mėn., ji buvo 4,5 proc. mažesnė. Nuo 2018 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. gruodžio mėn. – 313,9 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2019 m. gruodžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 353,1 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. gruodžio mėn., buvo 0,6 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 301,8 Eur/t, Lenkijoje – 329,9 Eur/t, Estijoje – 310,0 Eur/t, ir, palyginus su 2018 m. gruodžio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 0,6 proc., Lenkijoje sumažėjo 0,6 proc., Estijoje sumažėjo 3,5 proc.

2019 m. gruodžio mėn. pieno supirkimo kainos ES-28, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. sausio–gruodžio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 1038,90 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 77,6 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno.

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 28,99 tūkst. t, arba 2,7 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 300,69 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio–gruodžio mėn., padidėjo 12,56 tūkst. t, arba 4,4 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. gruodžio 1 d. duomenimis, beveik trečdalis pieno – 29,7 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 8,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 44,6 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,3 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 48,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 18,7 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,8 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 22,8 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2019 m. gruodžio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–gruodžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,2 proc., tačiau karvių skaičius sumažėjo 5,0 proc., o gamintojų skaičius sumažėjo 11,3 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–gruodžio mėn. sumažėjo 7,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,3 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,6 proc. – nuo 1 035,10 tūkst. t (2018 m. sausio–gruodžio) iki 1 040,99 tūkst. t (2019 m. sausio–gruodžio).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 241,85 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,8 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 20,25 tūkst. gamintojų, kurie laiko 227,74 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2019 m. sausio–gruodžio mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 27 10 149 1 301
Alytaus r. sav. 1 104 31 270 5 726
Anykščių r. sav. 396 22 269 4 103
Birštono sav. 30 697 170
Biržų r. sav. 637 33 143 6 281
Druskininkų sav. 64 680 186
Elektrėnų sav. 59 1 015 263
Ignalinos r. sav. 80 5 106 1 151
Jonavos r. sav. 50 15 793 2 166
Joniškio r. sav. 72 14 211 2 992
Jurbarko r. sav. 779 31 411 6 514
Kaišiadorių r. sav. 222 4 967 1 263
Kalvarijos sav. 341 23 277 3 690
Kauno m. sav. 1 23 9
Kauno r. sav. 115 32 298 4 198
Kazlų Rūdos sav. 139 10 951 1 641
Kelmės r. sav. 1 267 47 104 9 326
Klaipėdos r. sav. 171 18 143 3 297
Kretingos r. sav. 210 15 856 2 723
Kupiškio r. sav. 505 20 581 3 941
Kėdainių r. sav. 222 47 101 6 397
Lazdijų r. sav. 834 18 381 4 053
Marijampolės r. 389 41 675 5 941
Mažeikių r. sav. 290 19 532 3 800
Molėtų r. sav. 321 7 393 1 600
Pagėgių sav. 378 42 206 7 069
Pakruojo r. sav. 63 60 136 7 597
Panevėžio r. sav. 207 53 920 7 870
Pasvalio r. sav. 287 65 036 8 781
Plungės r. sav. 452 41 917 6 921
Prienų r. sav. 585 19 122 4 049
Radviliškio r. sav. 408 42 399 6 774
Raseinių r. sav. 994 40 383 8 080
Rietavo sav. 228 15 653 2 694
Rokiškio r. sav. 337 16 501 3 166
Skuodo r. sav. 632 51 636 8 778
Tauragės r. sav. 855 45 832 8 323
Telšių r. sav. 727 50 224 8 696
Trakų r. sav. 87 1 695 404
Ukmergės r. sav. 299 11 220 2 193
Utenos r. sav. 251 17 363 3 130
Varėnos r. sav. 145 2 129 530
Vilkaviškio r. sav. 994 29 482 5 953
Vilniaus r. sav. 54 2 075 414
Zarasų r. sav. 184 5 720 1 194
Šakių r. sav. 549 78 182 10 241
Šalčininkų r. sav. 300 5 042 1 127
Šiaulių r. sav. 194 31 292 4 656
Šilalės r. sav. 1 523 77 588 14 322
Šilutės r. sav. 925 52 202 10 471
Širvintų r. sav. 207 3 343 816
Švenčionių r. sav. 55 4 265 754
Iš viso 20 245 1 339 592 227 735