Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–kovo mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–kovo mėn. iš 16 839 pieno gamintojų supirko 298,46 tūkst. t vidutinio 4,27 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–kovo mėn. – 294,38 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–kovo mėn. – 291,24 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,4 proc., arba 4,08 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. kovo mėn., pieno  supirkimas sumažėjo 1,6 proc., arba 1,57 tūkst. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų tris mėnesius