Informuojame, kad savivaldybėse (seniūnijose) nuo rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 11 d. priimamos pieno gamintojų paraiškos valstybės pagalbai gauti už iki 2020 m. rugsėjo 1 d. laikytas pienines karves. Jeigu pieno gamintojas pateikė paraišką 2020 m. birželio 11–30 d., tuomet 2020 m. rugsėjo 4–11 d. pakartotinai paraiškos teikti nereikia (pagalba bus apskaičiuota automatiškai, jeigu paramos gavėjas atitinka nustatytus reikalavimus), išskyrus tuos atvejus kai 2020 m. birželio 11–30 d. laikotarpiu pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys pasikeitė. Paraiškos, pateiktos po galutinio paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Paraiškas priimantys savivaldybių (seniūnijų) darbuotojai duomenis įves į Ūkinių gyvūnų registre esančią elektroninę Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą, atspausdins paraišką ir pateiks pareiškėjui pasirašyti.

Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d7b9590aae911eab9d9cd0c85e0b745

Nuo rugsėjo 4 d. priimamos papildomos paraiškos pieno gamintojams