Informuojame, kad savivaldybėse (seniūnijose), kurioje registruota kailinių žvėrelių (audinių ir/ar šinšilų) laikytojo valda nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m. rugsėjo 25 d. (įskaitytinai) priimamos kailinių žvėrelių laikytojų paraiškos už kailinius žvėrelius, registruotus Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Paraiškas priimantys savivaldybių (seniūnijų) darbuotojai duomenis įves į ŪGR esančią elektroninę Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą, atspausdins paraišką ir pateiks pareiškėjui pasirašyti. Paraiškos teikimo metu pareiškėjai jau turi būti registruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos valdytojai arba partneriai arba šeimos nariai.

Pagalbos dydis atitinkantiems taisyklėse nustatytus reikalavimus – 4 eurų už vieną žvėrelį. Tinkamų pagalbai gauti audinių skaičius apskaičiuojamas atėmus 2020 m. rugpjūčio 1 d. ŪGR registruotų suaugusių gyvūnų (nuo 10 mėnesių) skaičių iš bendro ta data registruotų audinių skaičiaus). Šinšiloms amžiaus apribojimo nėra.

Informuojame dėl paramos kailiniu žvėrelių augintojams