Informuojame, kad savivaldybėse (seniūnijose) nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. priimamos kiaulių laikytojų paraiškos už kiaules, parduotas skersti nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. ir galvijų laikytojų paraiškos valstybės pagalbai gauti už galvijus, parduotus nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjams.

Paraiškas priimantys savivaldybių (seniūnijų) darbuotojai duomenis įves į Ūkinių gyvūnų registre esančią elektroninę Paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą, atspausdins paraišką ir pateiks pareiškėjui pasirašyti.

Jeigu galvijų arba kiaulių laikytojai teikdami paraišką pažymėjo varneles ir už kitus etapus tuomet 2020 m. spalio 1–15 d. pakartotinai paraiškos teikti nereikia.

Laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklės

Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklės

Prasidėjo antro etapo už parduotus skerdimui galvijus ir kiaules paraiškų rinkimas