Žemdirbiai, besirengiantys paversti žemės ūkio valdoje turimus netinkamus paramai žemės plotus tinkamais paramai ir ateinančiais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo metais juos deklaruoti, privalo iki 2020 m. gruodžio 1 d. juos sutvarkyti (išnaikinti piktžoles, atlikti medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalinti iš žemės ploto, atlikti kitus būtinus tvarkymo darbus).

Užbaigę visus netinkamo paramai žemės ploto tvarkymo darbus, žemdirbiai privalo iki 2020 m. gruodžio 1 d. nufotografuoti sutvarkytą netinkamą paramai žemės plotą ir kreiptis į savivaldybės ar seniūnijos pagal žemės ūkio valdos centrą dirbantį darbuotoją, kuris prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt pažymės sutvarkyto netinkamo paramai žemės ploto vietą, pasirinks atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkels sutvarkyto žemės ploto nuotrauką.

Žemdirbiai, neturintys galimybių atvykti į savivaldybę ar seniūniją, gali savarankiškai prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos https://paseliai.vic.lt prisijungimo lange paspaudę nuorodą „Taip pat galite prisijungti per el. valdžios vartus“. Pasirinkę prisijungimo prie Elektroninių valdžios vartų portalo būdą („Per banką“, „Su elektronine atpažinties priemone“), žemdirbys bus nukreiptas į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą, kurios meniu juostoje paspaudęs „Išankstiniai KŽSRP aprašymai“ galės pažymėti sutvarkyto netinkamo paramai žemės ploto vietą, pasirinkti atliktų tvarkymo darbų aprašymą ir įkelti sutvarkyto žemės ploto nuotrauką.

Įkeliama nuotrauka turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb. Taip pat galite įkelti nuotrauką su buvimo vietos gaire (angl. geotag).

Kontrolinių žemės sklypų tinkamumas paramai elektroniniame žemėlapyje vaizduojamas šia tvarka:

Tinkamai paramai plotai:

bl1

Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas (ariamoji žemė, ganykla, sodai ir uogynai)

bl1b

Kontrolinis dirbamosios žemės sklypas, kuriame nebuvo prašyta paramos praėjusiais metais

Netinkami paramai plotai:

bl2

Kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas miestuose

bl3

Kontrolinis miškų žemės sklypas (miškai, medžių grupės, krūmynai)

bl6

Kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas ne miestuose

bl9

Kontrolinis mišrus žemės sklypas (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.)

Kiti plotai (netinkami paramai):

gc

Greitkelis, kelias su danga, kelias su danga be kieto pagrindo, gruntkelis, lauko ir miško kelias

gzp

Geležinkelio sankasa

hc

Upelis, griovys, kanalas

hd

Vandens telkinys

Pažymėtina, kad turi būti pažymėti ir netinkami paramai žemės plotai, pvz., pastatytas naujas pastatas, iškastas tvenkinys ir kt.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pažymėtus naujus netinkamus paramai žemės plotus ir sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus patikrins ir patikslins iki 2021 m. balandžio 1 d. Nustačius, kad pažymėtas netinkamas paramai žemės plotas nebuvo sutvarkytas (medžiai, krūmai neiškirsti, medžių kelmai neišrauti, nupjauti medžiai ar jų liekanos neišvežtos, akmenų krūvos nesutvarkytos ir pan.) kontrolinių žemės sklypų ribos bus patikslintos tik tada, kai vėlesniais metais bus gauta naujausia ortofotografinė medžiaga arba palydoviniai vaizdai.

Fizinių asmenų įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai, jų įgalioti fiziniai asmenys norėdami prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą suteikti prieigą (https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus „Paslaugos“, „Prašymai“ ir prašymų sąrašo 13 punkte parsisiuntus prašymo formą „Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“).

Nuo 2020 m. balandžio 20 d. žemdirbiai pažymėjo 1707 pasikeitusias kontrolinių žemės sklypų ribas.

Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galite stebėti elektroniniame žemėlapyje paspaudę elektroninio žemėlapio nuorodą.

Elektroniniame žemėlapyje vaizduojami taškai žymi išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimo tikslinimo eigą:

1) žalios spalvos taškas nurodo, kad kontrolinio žemės sklypo ribos pataisytos;

2) raudonos spalvos taškas nurodo, kad kontrolinio žemės sklypo ribos nebus taisomos;

3) geltonos spalvos taškas nurodo, kad kontrolinio žemės sklypo ribų pasikeitimas yra vertinamas.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ragina nedelsti ir pranešti apie buvusius netinkamus paramai žemės plotus, kuriuos žemdirbys pavertė tinkamais paramai žemės plotais, to nepadarius, jie negalės kitais metais pretenduoti į išmokas už šiuos sutvarkytus netinkamus paramai žemės plotus.

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5)  266 0620 spausti 2 arba el. paštu pagalba@vic.lt.

Pranešk apie sutvarkytą netinkamą paramai žemės plotą ir jį deklaruok 2021 m.