Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 17 778 pieno gamintojų supirko 1 025,76  tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–rugsėjo mėn. – 1 038,67 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,11 proc., arba 1,12 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,6 proc., arba 0,68 tūkst. t. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų devynis mėnesius