Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 17 778 pieno gamintojų supirko 1 025,76  tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–rugsėjo mėn. – 1 038,67 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,11 proc., arba 1,12 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,6 proc., arba 0,68 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 1,9 proc. ir sudarė 226,5 Eur/t. Palyginus su 2019 m. rugsėju mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 2,3 proc. didesnė.

2020 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).

  1. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. rugsėjo mėn. vidutinė natūralaus (4,12 proc. riebumo ir 3,43 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 7,6 proc. ir siekė 281,5 Eur. Palyginti su 2019 m. rugsėjo mėn., ji buvo 2,4 proc. didesnė. Analizuojant 2019 m. rugsėjo mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo šių metų vasario mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. rugsėjo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 334,3 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. rugsėjo mėn., buvo 3,7 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 273,4 Eur/t, Lenkijoje – 304,3 Eur/t, Estijoje – 285,0 Eur/t. Palyginus su 2019 m. rugsėjo mėn., Latvijoje šio pieno kaina sumažėjo 3,8 proc., Estijoje – 5,9 proc. Lenkijoje vidutinė kaina už natūralų pieną, palyginus su 2019 m. rugsėjo mėn., padidėjo 0,1 proc.

2020 m. rugsėjo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 811,40 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 79,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 15,20 tūkst. t, arba 1,9 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 214,35 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., sumažėjo 16,32 tūkst. t, arba 7,1 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, beveik trečdalis pieno – 29,6 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,7 proc. Didžiausią dalį pieno – 44,2 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,1 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,2 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,0 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,6 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2020 m. rugsėjo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,8 proc., o gamintojų skaičius – 11,5 proc., pieno pardavimas sumažėjo 13,5 proc. Analizuojant pieno pardavimą pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. sumažėjo 6,2 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 2,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 1,1 proc. – nuo 805,39 tūkst. t (2019 m. sausio–rugsėjo mėn. duomenys) iki 814,32 tūkst. t (2020 m. sausio–rugsėjo mėn. duomenys).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 238,19 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,4 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,78 tūkst. gamintojų, kurie laiko 219,58 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2020 m. sausio–rugsėjo mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.278 147,691 342
Alytaus r. sav.95923 279,025 449
Anykščių r. sav.33016 060,843 715
Birštono sav.22447,33151
Biržų r. sav.56724 617,595 864
Druskininkų sav.57511,98176
Elektrėnų sav.55780,99252
Ignalinos r. sav.634 070,111 142
Jonavos r. sav.3611 798,152 081
Joniškio r. sav.6713 652,633 452
Jurbarko r. sav.69223 666,786 049
Kaišiadorių r. sav.1793 614,571 100
Kalvarijos sav.31118 159,843 653
Kauno m. sav.116,208
Kauno r. sav.10524 730,154 175
Kazlų Rūdos sav.1188 724,841 665
Kelmės r. sav.1 14736 123,788 875
Klaipėdos r. sav.15614 135,143 215
Kretingos r. sav.17911 444,652 502
Kupiškio r. sav.43115 373,893 639
Kėdainių r. sav.18036 810,016 217
Lazdijų r. sav.72312 322,883 226
Marijampolės r.33631 678,375 755
Mažeikių r. sav.26115 173,383 637
Molėtų r. sav.2705 711,121 548
Pagėgių sav.34732 473,996 867
Pakruojo r. sav.5548 160,157 686
Panevėžio r. sav.18140 544,827 440
Pasvalio r. sav.25543 075,028 904
Plungės r. sav.39032 647,396 679
Prienų r. sav.49014 048,153 699
Radviliškio r. sav.35831 853,026 679
Raseinių r. sav.87931 652,437 623
Rietavo sav.20412 453,072 664
Rokiškio r. sav.26512 494,083 023
Skuodo r. sav.56839 600,398 435
Tauragės r. sav.78536 665,558 147
Telšių r. sav.66340 109,828 671
Trakų r. sav.721 253,64360
Ukmergės r. sav.2598 980,172 129
Utenos r. sav.22613 203,583 091
Varėnos r. sav.1121 492,98470
Vilkaviškio r. sav.87621 385,595 481
Vilniaus r. sav.431 605,22393
Zarasų r. sav.1494 184,021 098
Šakių r. sav.48761 203,0810 158
Šalčininkų r. sav.2123 036,86858
Šiaulių r. sav.15825 060,794 614
Šilalės r. sav.1 41561 719,6614 063
Šilutės r. sav.85540 537,6810 132
Širvintų r. sav.1692 109,40601
Švenčionių r. sav.333 153,79722
Iš viso17 7781 025 756,24219 575