Paraiškos teikiamos nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. (įskaitytinai) rajono savivaldybės administracijai, kurioje registruota žvėrelių laikytojo žemės ūkio valda. Esant svarbioms pateisinančioms priežastims paraiškas galima pateikti iki 2020 m. gruodžio 4 d. (įskaitytinai).

Pagrindiniai reikalavimai pagalbai gauti:

  1. Pagalbos gavėjas privalo ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 1 d. būti registruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos valdytojas ar partneris arba kaip juridinis asmuo, užsiimantis kailine žvėrininkyste;
  2. Laikyti 2020 m. spalio 1 d. savo vardu Ūkinių gyvūnų registre užregistruotus kailinius žvėrelius.

Pagalbos dydis atitinkantiems taisyklėse nustatytus reikalavimus kailinių žvėrelių laikytojams – 4 eurai už vieną kailinį žvėrelį (tinkamų pagalbai gauti audinių skaičius apskaičiuojamas atėmus 2020 m. spalio 1 d. Ūkinių gyvūnų registre registruotų suaugusių gyvūnų (nuo 10 mėnesių) skaičių iš bendro ta data registruotų audinių skaičiaus). Šinšiloms amžius nėra rodiklis.

Svarbu! Paraiškos, pateiktos po nurodyto galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Smulkesnė informacija čia: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kailiniu-zvereliu-laikytojams-laikinoji-valstybes-pagalba-1

Paramos taisyklės: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f93f56702a7511eb932eb1ed7f923910

Prasidėjo paraiškų rinkimas dėl laikinosios valstybės pagalbos kailinių žvėrelių laikytojams