Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–spalio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–spalio mėn. iš 17 813 pieno gamintojų supirko 1 142,16 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–spalio mėn. – 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–spalio mėn. – 1 153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,42 proc., arba 4,72 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 5,3 proc., arba 5,84 tūkst. t. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų dešimt mėnesių