Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 8 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-840 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-274 „Dėl Arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, keičiama arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumento išdavimo tvarka. Plačiau

Keičiama arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumento išdavimo tvarka