Informuojame, kad visi avių, ožkų ir galvijų laikytojai savo bandos (-ų) gyvūno (-ų) kilmės, vertinimo, kontrolinio svorio ir kitą gyvūno informaciją peržiūrėti, o mėsinių veislių galvijų laikytojai svorio duomenis įvesti gali per Elektroninius valdžios vartus prisijungę prie Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos (GYVIS) arba mūsų interneto svetainėje https://www.vic.lt / Registruotiems naudotojams pasirinkę atitinkamos gyvūno rūšies posistemį ir prisijungimo lange paspaudę nuorodą „E. valdžios vartai“. GYVIS naudotojo vadovą rasite adresu: https://www.vic.lt/veislininkyste/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/GYVIS-Naudotojo-vadovas_2020_06_08_5_versija.pdf.

Fizinių asmenų įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai, jų įgalioti fiziniai asmenys, norėdami prisijungti prie GYVIS, turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą suteikti prieigą (Prašymo formą galima parsisiųsti interneto svetainėje https://www.vic.lt/paslaugos/prasymai/ prašymų sąrašo 26 punkte paspaudus prašymo formą „Prieigos prie Gyvulių veislininkystės informacinės sistemos suteikimo prašymo forma“).

Informacija avių, ožkų ir galvijų laikytojams