Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–vasario mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–vasario mėn. iš 14 943 pieno gamintojų supirko 191,62 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–vasario mėn. – 198,76 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–vasario mėn. – 193,11 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas sumažėjo 3,6 proc., arba 7,14 tūkst. t. Per 2020 m. vasario mėn. buvo supirkta 89,49 tūkst. t pieno. Daugiau skaityti čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų du mėnesius