Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–vasario mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–vasario mėn. iš 14 943 pieno gamintojų supirko 191,62 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–vasario mėn. – 198,76 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–vasario mėn. – 193,11 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas sumažėjo 3,6 proc., arba 7,14 tūkst. t. Per 2020 m. vasario mėn. buvo supirkta 89,49 tūkst. t pieno.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. vasario mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. vasario mėn., padidėjo 0,6 proc. ir sudarė 248,2 Eur/t. Palyginus su 2021 m. sausio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,3 proc. didesnė.

2021 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. vasario mėn. vidutinė natūralaus (4,36 proc. riebumo ir 3,43 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų sausio mėn., padidėjo 1,7 proc. ir siekė 319,3 Eur, bet, palyginti su 2020 m. vasario mėn., ji buvo 2,6 proc. didesnė. Šių metų vasario mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. vasario mėn. iki 2021 m. vasario mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. vasario mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 347,4 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. vasario mėn., buvo 1,2 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 312,1 Eur/t, Lenkijoje – 329,0 Eur/t, Estijoje – 297,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. vasario mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 3,7 proc., Lenkijoje padidėjo 1,1 proc., Estijoje sumažėjo 5,5 proc.

2021 m. vasario mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–vasario mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 159,36 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,2 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 1,31 tūkst. t, arba 0,83 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 32,25 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–vasario mėn., sumažėjo 7,14 tūkst. t, arba 60,7 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. vasario 28 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 35,2 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,7 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,4 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,8 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,5 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,2 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,5 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,8 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2021 m. vasario mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2021 m. sausio–vasario mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,6 proc., o gamintojų skaičius – 9,9 proc., pieno pardavimas  sumažėjo 3,6 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–vasario mėn. sumažėjo 13,9 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 2,3 proc. – nuo 166,50 tūkst. t (2020 m. sausio–vasario mėn.) iki 162,66 tūkst. t (2021 m. sausio–vasario mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 234,30 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,6 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 14,94 tūkst. gamintojų, kurie laiko 210,25 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2021 m. sausio–vasario mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.241 705,181 317
Alytaus r. sav.7763 978,375 142
Anykščių r. sav.2642 942,713 514
Birštono sav.1790,16150
Biržų r. sav.4884 598,155 597
Druskininkų sav.4781,33165
Elektrėnų sav.51108,28247
Ignalinos r. sav.52719,441 007
Jonavos r. sav.342 583,152 137
Joniškio r. sav.582 986,183 545
Jurbarko r. sav.5803 855,515 683
Kaišiadorių r. sav.133517,31979
Kalvarijos sav.2613 427,023 549
Kauno m. sav.12,687
Kauno r. sav.895 145,994 138
Kazlų Rūdos sav.1021 858,061 694
Kelmės r. sav.1 0005 577,298 285
Klaipėdos r. sav.1372 857,343 198
Kretingos r. sav.1572 037,662 279
Kupiškio r. sav.3632 795,063 477
Kėdainių r. sav.1517 808,555 952
Lazdijų r. sav.5762 141,112 988
Marijampolės r.2646 812,775 616
Mažeikių r. sav.2322 700,273 529
Molėtų r. sav.224930,601 496
Pagėgių sav.3065 912,486 621
Pakruojo r. sav.3410 527,117 801
Panevėžio r. sav.1488 265,137 190
Pasvalio r. sav.2148 665,637 204
Plungės r. sav.3486 037,946 460
Prienų r. sav.3922 584,933 534
Radviliškio r. sav.3006 237,936 561
Raseinių r. sav.7215 246,347 227
Rietavo sav.1732 532,402 593
Rokiškio r. sav.2302 331,092 931
Skuodo r. sav.5117 486,268 063
Tauragės r. sav.6646 334,707 837
Telšių r. sav.5717 078,498 498
Trakų r. sav.57235,13356
Ukmergės r. sav.2061 422,072 025
Utenos r. sav.1862 309,452 937
Varėnos r. sav.88294,84481
Vilkaviškio r. sav.7453 361,654 963
Vilniaus r. sav.37275,24359
Zarasų r. sav.126623,24981
Šakių r. sav.40113 171,8110 198
Šalčininkų r. sav.133520,49654
Šiaulių r. sav.1394 793,814 506
Šilalės r. sav.1 26010 053,4213 601
Šilutės r. sav.7416 029,139 747
Širvintų r. sav.109309,29506
Švenčionių r. sav.22716,81724
Iš viso14 943191 616,94210 249