Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–gegužės mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–gegužės mėn. iš 15 571 pieno gamintojų supirko 505,68 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–gegužės mėn. – 516,31 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–gegužės mėn. – 515,62 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,1 proc., arba 10,64 tūkst. t. Per 2021 m. gegužės mėn. buvo supirkta 114,18 tūkst. t pieno arba 2,7 proc. mažiau nei 2020 m. gegužės mėn. Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų penkis mėnesius