Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–gegužės mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–gegužės mėn. iš 15 571 pieno gamintojų supirko 505,68 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–gegužės mėn. – 516,31 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–gegužės mėn. – 515,62 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,1 proc., arba 10,64 tūkst. t. Per 2021 m. gegužės mėn. buvo supirkta 114,18 tūkst. t pieno arba 2,7 proc. mažiau nei 2020 m. gegužės mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. gegužės mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. gegužės mėn., padidėjo 21,4 proc. ir sudarė 251,4 Eur/t. Palyginus su 2021 m. balandžio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 0,6 proc. mažesnė.

2021 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. gegužės mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. gegužės mėn. vidutinė natūralaus (4,2 proc. riebumo ir 3,36 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų balandžio mėn., sumažėjo 2,1 proc. ir siekė 311,9 Eur, o, palyginti su 2020 m. gegužės mėn., ji buvo 22,8 proc. didesnė. Šių metų kovo mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. gegužės mėn. iki 2021 m. gegužės mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. gegužės mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 355,7 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. gegužės mėn., buvo 5,9 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 306,0 Eur/t, Lenkijoje – 334,4 Eur/t, Estijoje – 315,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. gegužės mėn., Latvijoje kaina padidėjo 17,2 proc., Lenkijoje padidėjo 11,8 proc., Estijoje padidėjo 12,5 proc.

2021 m. gegužės mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–gegužės mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 416,33 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,3 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 0,73 tūkst. t, arba 0,2 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 89,34 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–gegužės mėn., sumažėjo11,36 tūkst. t, arba 11,3 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. birželio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,5 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,9 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,8 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,7 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 21,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,7 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,8 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2021 m. gegužės mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–gegužės mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,4 proc., gamintojų skaičius – 10,1 proc., pieno pardavimas – 2,1 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–gegužės mėn. sumažėjo 13,8 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 5,6 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,6 proc. – nuo 430,43 tūkst. t (2020 m. sausio–gegužės mėn.) iki 427,93 tūkst. t (2021 m. sausio–gegužės mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. birželio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 235,64 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,0 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 15,57 tūkst. gamintojų, kurie laiko 212,23 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–gegužės mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.244 369,521 324
Alytaus r. sav.82810 803,215 220
Anykščių r. sav.2707 586,493 526
Birštono sav.18237,04150
Biržų r. sav.49511 703,375 590
Druskininkų sav.48215,55167
Elektrėnų sav.52308,07250
Ignalinos r. sav.541 904,951 017
Jonavos r. sav.356 570,542 165
Joniškio r. sav.608 313,043 540
Jurbarko r. sav.61110 392,405 733
Kaišiadorių r. sav.1391 398,861 001
Kalvarijos sav.2658 958,193 553
Kauno m. sav.17,647
Kauno r. sav.9413 226,534 144
Kazlų Rūdos sav.1054 765,811 710
Kelmės r. sav.1 03515 169,468 405
Klaipėdos r. sav.1387 488,163 216
Kretingos r. sav.1605 387,112 293
Kupiškio r. sav.3797 295,163 493
Kėdainių r. sav.15519 621,525 916
Lazdijų r. sav.6105 643,953 010
Marijampolės r.27417 686,155 590
Mažeikių r. sav.2357 082,033 533
Molėtų r. sav.2352 508,771 520
Pagėgių sav.32115 830,596 704
Pakruojo r. sav.3427 279,367 951
Panevėžio r. sav.15321 326,787 264
Pasvalio r. sav.22022 177,397 237
Plungės r. sav.35815 793,426 542
Prienų r. sav.4236 812,413 566
Radviliškio r. sav.30716 224,446 574
Raseinių r. sav.75514 285,247 312
Rietavo sav.1776 402,132 620
Rokiškio r. sav.2356 037,192 928
Skuodo r. sav.52219 550,718 101
Tauragės r. sav.69516 796,307 962
Telšių r. sav.58919 221,298 683
Trakų r. sav.66660,65368
Ukmergės r. sav.2194 019,072 074
Utenos r. sav.1955 987,102 911
Varėnos r. sav.97827,76486
Vilkaviškio r. sav.7718 881,744 991
Vilniaus r. sav.39767,80356
Zarasų r. sav.1351 771,801 043
Šakių r. sav.41634 337,2710 274
Šalčininkų r. sav.1551 395,41681
Šiaulių r. sav.14113 140,324 506
Šilalės r. sav.1 30827 520,7113 840
Šilutės r. sav.78017 310,929 941
Širvintų r. sav.114778,87510
Švenčionių r. sav.261 897,56733
Iš viso15 571505 677,75212 231