Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–birželio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–birželio mėn. iš 15 757 pieno gamintojų supirko 628,69 tūkst. t vidutinio 4,24 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–birželio mėn. – 640,158 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–birželio mėn. – 639,03 tūkst. t vidutinio 4,20 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–birželio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,8 proc., arba 11,47 tūkst. t. Per 2021 m. birželio mėn. buvo supirkta 123,02 tūkst. t pieno arba 2,7 proc. mažiau nei 2020 m. birželio mėn.

Skaityti daugiau čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų šešis mėnesius