Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1268 „Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ patvirtintų Gyvūnų augintinių registro nuostatų 17.22, 19.1 ir 19.4 papunkčiais, Gyvūnų augintinių registre gyvūnų augintinių laikytojai arba savininkai ir veisėjai gali įvesti šunų, kačių ir šeškų patelių kergimo ar dirbtinio apvaisinimo informaciją. Duomenis galima įvesti prisijungus prie Gyvūnų augintinių registro per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt. Kergimo ar dirbtinio apvaisinimo informaciją galima įvesti chronologiškai atgaline data kartu pažymint ir prieauglių atsivedimo datą arba nurodant, kad atsivedimas neįvyko.

Gyvūnų augintinių kergimo ar dirbtinio apvaisinimo duomenų įvedimas