Žemdirbiai, sutvarkę netinkamus paramai plotus (išnaikinę piktžoles, atlikę medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalinę iš žemės ploto, atlikę kitus būtinus tvarkymo darbus) ir pavertę juos tinkamais paramai gauti arba suarę daugiamečių pievų plotus, panaikinę ar naujai pasodinę daugiamečių sodinių plotus, privalo nufotografuoti sutvarkytą žemės plotą ir prisijungę elektroniniu būdu prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos adresu https://paseliai.vic.lt aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus. Aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimą galima ir savivaldybėje ar seniūnijoje pagal žemės ūkio valdos centrą.

 

 

Įkeliama nuotrauka turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb. Taip pat galite įkelti nuotrauką su buvimo vietos gaire (angl. geotag) ar išmatuotą žemės plotą (SHP ar KML formatu).

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2021 m. aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus galima visus metus, tačiau VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras juos įvertins ir patikslins teisės aktų nustatytais terminais:

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimo aprašymo data

Kontrolinio žemės sklypo ribų pasikeitimo įvertinimo ir patikslinimo data

Iki 2021 m. gruodžio 1 d.

Iki 2022 m. balandžio 1 d.

Nuo 2021 gruodžio 2 d. iki 2022 m. deklaravimo pradžios*

Iki 2022 m. birželio 1 d.

Nuo 2022 m. deklaravimo pradžios iki 2022 m. pagrindinio deklaravimo pabaigos*

Iki 2022 m. rugsėjo 15 d.

Nuo pagrindinio deklaravimo pabaigos iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Iki 2023 m. balandžio 1 d.

* Šie sutvarkyti žemės plotai 2022 m. deklaravimo metu gali būti deklaruojami naudmenos kodu NEP „Netinkami paramai plotai“, papildomai pasirenkant tame plote auginamos kultūros kodą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai turi būti aprašyti tik tada, kai netinkami paramai plotai yra pilnai sutvarkyti t. y. iškirsti medžiai, krūmai, išrauti ir išvežti kelmai, išvežtos nupjautų medžių ir krūmų šakos, išvežtos akmenų krūvos, tvarkingai įdirbti išstumdyti žemės plotai ir pan.

 

Nustačius, kad aprašytas netinkamas paramai žemės plotas nebuvo sutvarkytas (medžiai, krūmai neiškirsti, medžių kelmai neišrauti, nupjauti medžiai ar jų liekanos neišvežtos, akmenų krūvos nesutvarkytos ir pan.) kontrolinių žemės sklypų ribos bus patikslintos tik tada, kai vėlesniais metais bus gauta naujausia ortofotografinė medžiaga arba palydoviniai vaizdai.

 

Pažymėtina, kad turi būti pažymėti ir netinkami paramai žemės plotai, pvz., pastatytas naujas pastatas, iškastas tvenkinys ir kt.

 

 

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galite stebėti elektroniniame žemėlapyje paspaudę elektroninio žemėlapio nuorodą.

 

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5)  266 0620 spausti 2 arba el. paštu pagalba@vic.lt.

 

Sutvarkei netinkamus paramai plotus? Suarei daugiametes pievas? O gal pasodinai daugiamečius sodinius? Nepamiršk aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus!