VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–spalio mėn. iš 16 036 pieno gamintojų supirko 1 125,42 tūkst. t vidutinio 4,40 proc. riebumo ir 3,64 baltymingumo pieno (2020 m. sausio–spalio mėn. – 1  142,16 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–spalio mėn. – 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,6 proc., arba 18,60 tūkst. t. Per 2021 m. spalio mėn. buvo supirkta 117,58 tūkst. t pieno arba 1,0 proc. daugiau nei 2020 m. spalio mėn. Daugiau skaityti čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–spalio mėn.