Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, adresu https://www.vic.lt/ Registruotiems naudotojams / Ūkinių gyvūnų duomenų įvedimas / Registravimas/Registravimas grupėmis/Nauja registracija Ūkinių gyvūnų registre sudaryta nauja galimybė registruoti:

1) akvakultūros tvenkinių žuvis (ha);

2) uždarosiose akvakultūros sistemose veisiamas ir (ar) auginamas žuvis (m3).

Norint registruoti akvakultūros tvenkinių žuvis ha, skiltyje „Rūšis“ iš rūšių klasifikatoriaus reikia pasirinkti įrašą „Tvenkinių žuvys“, o registruojant uždarosiose akvakultūros sistemose veisiamas ir (ar) auginamas žuvis m3 skiltyje „Rūšis“ pasirenkamas įrašas „Akvakultūros sistema“.

Registro duomenų teikėjai (žuvų veisėjai ir (ar) augintojai), registruodami duomenis Ūkinių gyvūnų registre, privalo vadovautis  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451  „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ 31 punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl akvakultūros tvenkinių žuvų ir uždarosiose akvakultūros sistemose veisiamų ir (ar) auginamų žuvų registravimo Ūkinių gyvūnų registre