Pagrindinis 2022 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimas prasidės jau netrukus – nuo balandžio 19 d. Paraiškos bus priimamos iki birželio 14 d. Pavėluotai paraiškos bus priimamos nuo birželio 15 d. iki liepos 8 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma bus mažinama 1 proc.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2022 m. keičiasi kartu su bendrąja paraiška teikiamų paraiškų priėmimo terminai:

  • paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves galės būti teikiamos visus metus;
  • paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ bus priimamos iki 2022 m. liepos 8 d.

 

Paraiškų priėmimo vietos

Pareiškėjai galės pateikti paraišką savarankiškai, Elektroninių valdžios vartų portale užsisakę elektroninę paslaugą Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos priėmimas.

Atkreipiame dėmesį, kad fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgalioti asmenys, juridinių asmenų vadovai turi pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) prašymą suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos. Prašymo forma pasiekiama ŽŪIKVC interneto svetainės https://www.vic.lt/ skiltyje „Paslaugos“ paspaudus eilutę „Prašymai“ (sąrašo 11 punktas „Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“).

Pareiškėjai, neturintys galimybių savarankiškai pateikti paraiškos, galės kreiptis į savivaldybių ar seniūnijų (pagal žemės ūkio valdos centrą) darbuotojus, kurie juos pakonsultuos, padės elektroniniu būdu užpildyti paraiškos duomenis, patvirtinti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas.

 

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naujovės

ŽŪIKVC, siekdamas supažindinti pareiškėjus su Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naujovėmis, parengė pranešimą „Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) pakeitimai 2022 metais“, su kuriuo galima susipažinti paspaudus nuorodą.

 

Informacijos teikimas

Konsultuotis galima paskambinus ŽŪIKVC bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5)  266 0620:

  • jei skambindami paspausite mygtuką 2 „Pasėlių deklaravimo klausimai“, pakonsultuosime Jus žemės ūkio naudmenų deklaravimo ir kitais susijusiais klausimais: augalų apsaugos produktais apdorojamų žemės plotų ar apdorotos sėklos sėjos registravimo, žemės ūkio darbų apskaitos žurnalų pildymo, apleistų žemės ūkio naudmenų netikslumų registravimo ir kontrolinių žemės sklypų tvarkymo klausimais. Taip pat galite mums parašyti el. pašto adresu e-ibraizymas@vic.lt;
  • jei skambindami paspausite mygtuką 6 „Informacinių sistemų techniniai gedimai“, priimsime Jūsų pranešimus apie informacinių sistemų techninius gedimus ir sutrikimus;
  • norėdami pasikonsultuoti kitais klausimais, skambindami paspauskite mygtuką 1„Bendrosios informacijos teikimo klausimai“.

Sekite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose:

 

 

 

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas prasideda balandžio 19 d.