Informuojame, kad 2022 m. kovo mėnesį vidutinė natūralaus (4,39 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 476,0 Eur už t, t. y. 3,8 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. vasario mėn. – 458,8 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. kovo mėnesį, palyginti su 2022 m. vasario mėn., padidėjo 4,5 proc. ir buvo 364,5 Eur už t.

2022 m. kovo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 48,1 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. kovo mėn. (2021 m. kovo mėn. – 321,3 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. kovo mėnesį už natūralų pieną (4,38 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 515,3 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,2 proc. (2022  m. vasario mėn. ji buvo 499,1 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. vasario mėn. padidėjo daugiau kaip 2,5 proc. ir buvo 388,8 Eur/t Eur už t (2022 m. vasario mėn. – 379,5 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. kovo mėn.).

2022 m. kovo mėn. buvo supirkta 104,88 tūkst. t pieno, 5,1 proc. daugiau, palyginti su 2021 m. kovo mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

 

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. kovo mėnesį