Informuojame, kad 2022 m. gegužės mėnesį vidutinė natūralaus (4,25 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 527,09 Eur už t, t. y. 3,9 proc. didesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2022 m. balandžio mėn. – 510,32 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2022 m. gegužės mėnesį, palyginti su 2022 m. balandžio mėn., padidėjo 5,6 proc. ir buvo 417,06 Eur už t.

2022 m. gegužės mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 68,8 proc. didesnė, palyginti su 2021 m. gegužės mėn. (2021 m. gegužės mėn. – 312,21 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. gegužės mėnesį už natūralų pieną (4,27 proc. riebumo ir 3,52 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 582,49 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,9 proc. (2022  m. balandžio mėn. ji buvo 560,79 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. gegužės mėn. padidėjo daugiau kaip 5,9 proc. ir buvo 450,0 Eur/t Eur už t (2022 m. balandžio mėn. – 424,76 Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2022 m. gegužės mėn.).

2022 m. gegužės mėn. buvo supirkta 113,70 tūkst. t pieno, 0,4 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2022 m. gegužės mėnesį