Informuojame, kad 2023 m. balandžio vidutinė natūralaus (4,30 proc. riebumo ir 3,41 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 379,24 Eur už t, t. y. 0,7 proc. mažesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2023 m. kovo mėn. – 381,87 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2023 m. balandžio mėnesį, palyginti su 2023 m. kovo mėn., padidėjo 1,2 proc. ir buvo 298,99 Eur už t.

2023 m. balandžio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 25,7 proc. mažesnė, palyginti su 2022 m. balandžio mėn. (2022 m. balandžio mėn. – 510,32 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. balandžio mėnesį už natūralų pieną (4,32 proc. riebumo ir 3,52 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 419,51 Eur už t. Palyginus su 2023 m. kovo mėn., ši pieno kaina sumažėjo 0,03 proc. (2022  m. balandžio mėn. ji buvo 560,79 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. balandžio mėn., palyginti su 2023 m. kovo mėn., padidėjo 1,0 proc. ir buvo 321,89 Eur/t Eur už t (2022 m. balandžio mėn. – 424,76  Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2023 m. balandžio mėn.).

2023 m. balandžio mėn. buvo supirkta 100,12 tūkst. t pieno, 1,9 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. balandžio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2023 m. balandžio mėnesį