Informuojame, kad 2023 m. liepos mėn. vidutinė natūralaus (4,04 proc. riebumo ir 3,32 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 340,97 Eur už t, t. y. 1,0 proc. mažesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2023 m. birželio mėn. – 344,39  už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2023 m. liepos mėnesį, palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 0,29 proc. ir buvo 284,60 Eur už t.

2023 m. liepos mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 33,4 proc. mažesnė, palyginti su 2022 m. liepos mėn. (2022 m. liepos mėn. – 511,99 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. liepos mėnesį už natūralų pieną (4,09 proc. riebumo ir 3,40 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 389,15 Eur už t. Palyginus su 2023 m. birželio mėn., ši pieno kaina sumažėjo 0,6 proc. (2022  m. liepos mėn. ji buvo 565,78 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. liepos mėn., palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 0,1 proc. ir buvo 316,60 Eur/t Eur už t (2022 m. liepos mėn. – 464,82  Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2023 m. liepos mėn.).

2023 m. liepos mėn. buvo supirkta 126,78 tūkst. t pieno, 2,0 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. liepos mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2023 m. liepos mėnesį