VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ liepos mėn. iš 12 756 pieno gamintojų supirko 756,57 tūkst. t vidutinio 4,04 proc. riebumo ir 3,33 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ liepos mėn. – 772,97 tūkst. t vidutinio 4,03 proc. riebumo ir 3,32 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ liepos mėn. – 754,39 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ liepos mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,1 proc., arba 16,40 tūkst. t. Per 2023 m. liepos mėn. buvo supirkta 126,78 tūkst. t pieno arba 6,4 proc. daugiau nei 2023 m. birželio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. liepos mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. liepos mėn., sumažėjo 33,7 proc. ir sudarė 284,60 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina 2023 m. liepos mėnesį, palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 0,29 proc.

2023 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2023 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

 

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. liepos mėnesį vidutinė natūralaus (4,04 proc. riebumo ir 3,32 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 1,0 proc. ir siekė 340,97 Eur, o, palyginti su 2022 m. liepos mėn., ji buvo 33,4 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. liepos mėnesį už natūralų pieną (4,09 proc. riebumo ir 3,40 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 389,15 Eur už t. Palyginus su 2023 m. birželio mėn., ši pieno kaina sumažėjo 0,6 proc. (2022  m. liepos mėn. ji buvo 565,78 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. liepos mėn., palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 0,1 proc. ir buvo 316,60 Eur/t Eur už t (2022 m. liepos mėn. – 464,82  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. liepos mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 437,40 Eur/t ir, palyginti su 2022 m. liepos mėn., buvo 73,40 Eur/t arba 14,4 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 338,10 Eur/t, Lenkijoje – 421,60 Eur/t, Estijoje – 404,30 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. liepos mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 158,0 Eur/t arba 31,85 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 73,40 Eur/t arba 14,8 proc., Estijoje kaina sumažėjo 63,10 Eur/t arba 13,5 proc.

2023 m. liepos mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ liepos mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 639,30 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 84,5 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 0,85 tūkst. t arba 0,13 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 117,26 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ liepos mėn., sumažėjo 17,25 tūkst. t arba 12,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 36,0 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,2 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 36,0 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,9 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,9 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 23,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ liepos mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ liepos mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,2 proc., gamintojų skaičius – 10,1 proc., pieno pardavimas – 2,1 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno pardavimai mažėjo iš visų ūkių grupių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ liepos mėn. sumažėjo 8,0 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 12,2 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,5 proc. – nuo 645,93  tūkst. t (2022 m. sausio ─ liepos mėn.) iki 642,72 tūkst. t (2023 m. sausio ─ liepos mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 223,658 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,6 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,76 tūkst. gamintojų, kurie laiko 205,91 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ liepos mėn.

Savivaldybės Gamintojų, tiekusių pieną, skaičius Parduotas pienas (kg) su natūraliu riebumu Vidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav. 21 7 251,67 1 342
Alytaus r. sav. 669 15 761,62 4 984
Anykščių r. sav. 205 10 720,80 3 231
Birštono sav. 13 137,23 119
Biržų r. sav. 395 17 008,83 5 190
Druskininkų sav. 31 245,47 136
Elektrėnų sav. 42 449,62 214
Ignalinos r. sav. 42 2 931,27 1 000
Jonavos r. sav. 33 9 876,88 2 085
Joniškio r. sav. 38 15 368,80 3 770
Jurbarko r. sav. 519 14 673,13 5 129
Kaišiadorių r. sav. 104 1 729,76 845
Kalvarijos sav. 218 13 383,50 3 356
Kauno r. sav. 72 20 800,79 4 276
Kazlų Rūdos sav. 78 7 023,04 1 730
Kelmės r. sav. 882 23 136,27 7 812
Klaipėdos r. sav. 122 11 755,89 3 107
Kretingos r. sav. 121 7 671,77 1 992
Kupiškio r. sav. 280 10 022,62 3 161
Kėdainių r. sav. 112 27 447,91 5 949
Lazdijų r. sav. 519 12 602,09 3 617
Marijampolės r. 214 25 002,06 5 293
Mažeikių r. sav. 191 9 966,06 3 118
Molėtų r. sav. 178 3 571,28 1 387
Pagėgių sav. 295 24 246,34 6 797
Pakruojo r. sav. 30 43 019,61 8 552
Panevėžio r. sav. 119 31 967,70 7 277
Pasvalio r. sav. 187 36 140,09 7 712
Plungės r. sav. 317 23 343,67 6 238
Prienų r. sav. 317 9 342,61 3 266
Radviliškio r. sav. 220 23 333,03 6 239
Raseinių r. sav. 610 18 814,83 6 548
Rietavo sav. 163 8 751,36 2 386
Rokiškio r. sav. 171 7 608,47 2 643
Skuodo r. sav. 446 29 491,03 7 985
Tauragės r. sav. 582 24 292,95 7 330
Telšių r. sav. 538 30 753,21 9 050
Trakų r. sav. 44 658,54 279
Ukmergės r. sav. 174 6 163,75 2 087
Utenos r. sav. 161 9 292,39 2 837
Varėnos r. sav. 70 654,58 323
Vilkaviškio r. sav. 601 11 280,50 4 296
Vilniaus r. sav. 23 1 318,09 334
Zarasų r. sav. 104 1 974,87 793
Šakių r. sav. 317 50 993,25 10 623
Šalčininkų r. sav. 108 2 000,55 664
Šiaulių r. sav. 100 18 711,12 4 374
Šilalės r. sav. 1 172 43 939,18 13 930
Šilutės r. sav. 684 26 325,15 9 262
Širvintų r. sav. 86 900,89 466
Švenčionių r. sav. 18 2 711,74 775
Iš viso 12 756 756 567,83 205 909

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ liepos mėn. mokama kaina