Informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio mėn. vidutinė natūralaus (4,04 proc. riebumo ir 3,31 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 338,68 Eur už t, t. y. 0,7 proc. mažesnė, palyginti su praėjusiu mėnesiu (2023 m. liepos mėn. – 340,97  už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2023 m. rugpjūčio mėnesį, palyginti su 2023 m. liepos mėn., sumažėjo 0,7 proc. ir buvo 282,75 Eur už t.

2023 m. rugpjūčio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 33,8 proc. mažesnė, palyginti su 2022 m. rugpjūčio mėn. (2022 m. rugpjūčio mėn. – 511,95 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. rugpjūčio mėnesį už natūralų pieną (4,10 proc. riebumo ir 3,39 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 387,52 Eur už t. Palyginus su 2023 m. birželio mėn., ši pieno kaina sumažėjo 0,4 proc. (2022  m. rugpjūčio mėn. ji buvo 568,59 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 0,5 proc. ir buvo 315,15 Eur/t Eur už t (2022 m. rugpjūčio mėn. – 467,00  Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2023 m. rugpjūčio mėn.).

2023 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 128,76 tūkst. t pieno, 2,4 proc. mažiau, palyginti su 2022 m. rugpjūčio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2023 m. rugpjūčio mėnesį