Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2024 m. sausio 1 d.

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2024 m. sausio 1 d.

VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir vėlesniais jo pakeitimais),

Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2024 m. sausio 1 d.

Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2024 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemis papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemis papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tvarkymo posistemis (adresas https://paseliai.vic.lt -> „Kontroliniai žemės sklypai“ -> „Aprašyti išankstinius pasikeitimus“) papildytas naujais erdvinių duomenų sluoksniais: „Deklaruoto lauko dalis, patenkanti į paramai netinkamą plotą“ ir „Plotai, kurie gali virsti