Informuojame, kad 2023 m. rugsėjo mėn. vidutinė natūralaus (4,10 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 351,56 Eur už t, t. y. 3,8 proc. didesnė, palyginus su praėjusiu mėnesiu (2023 m. rugpjūčio mėn. – 338,68  už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2023 m. rugsėjo mėnesį, palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 0,5 proc. ir buvo 284,16 Eur už t.

2023 m. rugsėjo mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 33,2 proc. mažesnė, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn. (2022 m. rugsėjo mėn. – 526,56 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. rugsėjo mėnesį už natūralų pieną (4,14 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 399,59 Eur už t. Palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., ši pieno kaina padidėjo 3,1 proc. (2022  m. rugsėjo mėn. ji buvo 581,23 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. rugsėjo mėn., palyginus su 2023 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 0,8 proc. ir buvo 317,54 Eur/t Eur už t (2022 m. rugsėjo mėn. – 451,55  Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/pieno-rinka/ meniu punkte „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2023 m. rugsėjo mėn.).

2023 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta  123,87 tūkst. t pieno, 2,9 proc. daugiau, palyginus su 2022 m. rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://www.vic.lt/pieno-rinka/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2023 m. rugsėjo mėnesį