Informuojame, kad vadovaujantis 2023 m. balandžio 7 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D – 235 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojo nauja bičių šeimų registravimo tvarka.

Bičių šeimas privaloma registruoti kiekvienais metais, mažiausiai vieną kartą einamų metų rugsėjo 1 d., prieš dokumentų teikimą dėl valstybinės paramos skyrimo, išskyrus atvejus kai paramos taisyklėse nurodomi kitokie reikalavimai bičių registravimui. Rugsėjo mėn. įvesta bičių šeimų registracija galioja nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų rugpjūčio 31 d.

Bičių registracijų įvestų iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. galiojimas baigėsi 2023 m. rugsėjo 1 d. Siekiant pratęsti bičių registracijos galiojimą būtina dar kartą šiais metais užregistruoti bites! 

Nauja bičių šeimų registravimo tvarka