Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje Trąšų naudojimo apskaitos posistemyje nuo 2023 m. lapkričio 20 d. bus įdiegta Tręšimo planavimo funkcinio komponento (TPFK) beta versija. Žemės ūkio veiklos subjektai, įvertinę dirvožemio agrochemines savybes ir jame esančias maistines medžiagas, priešsėlį, auginamas kultūras, planuojamą derlių, galės sudaryti tręšimo planą, apskaičiuodami optimalias tręšimo normas pagal veikliąsias medžiagas – azotą, fosforą ir kalį, ir trąšų kiekius 1 ha (kg/ha arba t/ha). Tręšimo planai sudaromi remiantis vidutinėmis lauko charakteristikomis, o duomenis kol kas bus galima įvesti tik rankiniu būdu.

Tręšimo planas sudaromas pagal Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos darbuotojų parengtą Vieningą tręšimo planų sudarymo metodiką. Su šia metodika galite susipažinti paspaudę nuorodą.

Iki 2024 m. liepos mėn. TPFK funkcionalumas bus išplėstas dirvožemio ir agrocheminiais rodikliais, kurie bus imami iš dirvožemio erdvinių duomenų rinkinio Dirv_DR10LT ir dirvožemio agrocheminių savybių duomenų rinkinio DirvAgroch_DR10LT duomenų bazių. Taip pat bus galimybė automatiškai tikslinti lauko tręšimo planą pagal turimus dirvožemio ir agrocheminių tyrimų duomenis, todėl TPFK naudojimas bus patogesnis.

Kviečiame naudotis TPFK beta versija ir prisidėti prie jos testavimo. Pastebėjimus ir pasiūlymus galite pateikti el. pašto adresu e-ibraizymas@zudc.lt.

Atkreipiame dėmesį, kad tręšimo plano sudarymas per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą nėra privalomas.

Norint įvesti informaciją apie panaudotas trąšas, atvertoje lentelėje „Lauko atributai“ reikia pasirinkti skirtuką „Tręšimo apskaita“.

Informuojame, kad TPFK sukurtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektą Nr. 05.3.1-APVA-V-011-01-0010 „Paraiškų priėmimo informacinės sistemos tręšimo planavimo ir trąšų naudojimo apskaitos posistemės ir vieningos tręšimo planų rengimo metodikos kūrimas“ pagal Europos Sąjungos fondų bendrai finansuojamą priemonę Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“.

 

Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje diegiama tręšimo planavimo funkcinio komponento beta versija