Informuojame, kad 2023 m. gruodžio mėn. vidutinė natūralaus (4,41 proc. riebumo ir 3,54 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina buvo 436,62 Eur už t, t. y. 4,0 proc. didesnė, palyginus su praėjusiu mėnesiu (2023 m. lapkričio mėn. – 419,63 Eur už t). Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina 2023 m. gruodžio mėnesį, palyginus su 2023 m. lapkričio mėn., padidėjo 4,6 proc. ir buvo 329,75 Eur už t.

2023 m. gruodžio mėn. natūralaus pieno supirkimo kaina buvo 14,3 proc. mažesnė, palyginus su 2022 m. gruodžio mėn. (2022 m. gruodžio mėn. – 509,51 Eur už t).

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. gruodžio mėnesį už natūralų pieną (4,37 proc. riebumo ir 3,61 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 473,54 Eur už t. Palyginus su 2023 m. lapkričio mėn., ši pieno kaina padidėjo 3,2 proc. (2022  m. gruodžio mėn. ji buvo 547,97 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. gruodžio mėn., palyginus su 2023 m. lapkričio mėn., padidėjo 3,7 proc. ir buvo 354,31 Eur/t Eur už t (2022 m. gruodžio mėn. – 407,64  Eur už t).

Detali informacija apie vidutines pieno kainas pagal pieno pirkėjus skelbiama interneto tinklalapyje https://zudc.lt/statistika/ meniu punkte „Pieno rinka“, „Vidutinė žalio pieno kaina pagal kiekvieną pieno supirkėją“ (2023 m. gruodžio mėn.).

2023 m. gruodžio mėn. buvo supirkta  108,57 tūkst. t pieno, 6,0 proc. daugiau, palyginus su 2022 m. gruodžio mėn.

Daugiau informacijos apie parduotą pieno kiekį, pieną parduodančių ūkių struktūrą rasite https://zudc.lt/statistika/.

Informacija apie vidutines pieno supirkimo kainas ir supirktą pieną 2023 m. gruodžio mėnesį