VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2024 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (toliau – VED).

Paslaugas žemės ūkiui teikiantiems žemės ūkio veiklos subjektams primename, kad Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus teikiamos ŽŪDC iki birželio 1 d. Gavęs šią pažymą, ŽŪDC perskaičiuoja VED reikšmę, įtraukdamas duomenis apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui. Po birželio 1 d. pateiktos pažymos nepriimamos ir VED reikšmės neperskaičiuojamos.

Išsami informacija apie auginamų grybų įtraukimą į VED skaičiavimą pateikta skiltyje D.U.K.

Žemės ūkio valdų valdytojai, ūkininkai ir ūkinių gyvūnų laikytojai, kurie neįregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininkų ūkių registruose, galės pamatyti visus savo EDV rodiklius (kam jie yra apskaičiuoti) savarankiškai per e-valdžios vartus prisijungę prie Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo (VŪRAP), meniu skiltyje „EDV/VED rodikliai“.

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2024 m. sausio 1 d.